Anne Tveit Knutsen – 03.02.24-25.02.24

BLOMSTERBREV

Rikhard Juuhl var blomsterdekoratør og tredjegenerasjons eier av blomsterbutikken Juuhls Blomster i Nygårdsgatenn i Bergen. Blomsterbutikkenn ble drevet av samme familie i 109 år. Rikhard Rune Juuhl døde 18.oktober 2023.

Anne Tveit Knutsen ble kjent med Rikhard Juuhl i 2020. Da hadde Rikhard Juuhl fått diagnosen demens med Parkinson sykdom. Anne Tveit Knutsen ble kjent med Juul gjennom prosjektet «Sammen om det» et kunstverksted for mennesker med demens.

Kunstner Anne Tveit Knutsen fortsatte kontakten med Rikhard Juuhl etter dette demensprosjektet og sende han blomsterbrev. Dette er et prosjekt som har blomstret videre og som er første utstilling av to er «Blomsterbrev» i Galleri Pause. Kunstbok og kortfilm med utgangspunkt i møtene med Rikhard Juuhl vil bli vist på ett seinere tidspunkt i galleri Pause.

Anne Tveit Knutsen ønsker å belyse gjennom kunst at vi som mennesker kan blomstre på forskjellige plan som mennesker og har indre og ytre ressurser og identitet selv om alvorlig sykdom inntreffer.

Sykdom kan gjøre mennesker til objekter i en behandlingssituasjon. Anne Tveit Knutsen retter fokuset mot subjektet. Mennesket.

Om et menneske blir «skjult» av sykdom ligger alle lagene av livet under. Alle mennesker fortjener at disse sidene blir brukt og kommer fram også når sykdommen skjuler de, Rikhard Juuhl var et menneske som blomstret.

ANNE TVEIT KNUTSEN

Anne Tveit Knutsen er en allsidig kunstner utdannet ved Kunsthøyskolen i Bergen, hun er også utdannet sykepleier en kombinasjon som kommer til utrykk gjennom kunsten hennes. Som Anne sier det: «Mennesker jeg møter, relasjoner og urettferdighet motiverer meg til å lage kunst, og særlig mennesker og grupper som ikke alltid roper høyest»

Anne har hatt en rekke separatutstillinger og deltatt i mange gruppeutstillinger. Hun er innkjøpt av flere institusjoner sist av Sogn og Fjordane Kunstmuseum med to videoer blant annet «Tvillingsong». Hun har mottatt flere priser for sine vakker kunstbøker.

Ønsker du mer informasjon om Anne Tveit Knutsen gå inn på hennes hjemmeside

Nettside: https://www.annetveitknutsen.no/

«Blomsterbrev» av Anne Tveit Knutsen blir vist i galleri Pause i februar.

Åpning av utstillingen 3.februar kl.14, kunsthistoriker Gunnar Danbolt vil åpne utstillingen.

Se Anne Tveit Knutsen sin CV her